กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

พฤศจิกายน 9, 2023 @ 8:00 am - พฤศจิกายน 9, 2024 @ 4:30 pm BMT