กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566

พฤศจิกายน 3, 2024 @ 8:00 am - พฤศจิกายน 3, 2025 @ 5:00 pm BMT