กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 14, 2023 @ 8:00 am - มิถุนายน 14, 2024 @ 5:00 pm BMT