กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

มีนาคม 15, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 15, 2027 @ 5:00 pm BMT