กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รายการแข่งขัน “ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สิงหาคม 17, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 17, 2024 @ 5:00 pm BMT