กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รายการ “โยนไข่ไม่แตก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สิงหาคม 11, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 11, 2024 @ 5:00 pm BMT