กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

สิงหาคม 22, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 22, 2025 @ 5:00 pm BMT