กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเภทการแข่งขันทำข้าวกล่อง (โอะเบนโต)

สิงหาคม 16, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 16, 2024 @ 5:00 pm BMT