กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

กรกฎาคม 27, 2024 @ 8:00 am - กรกฎาคม 27, 2025 @ 5:00 pm BMT