กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ “ออกแบบกราฟิก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สิงหาคม 10, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 10, 2024 @ 5:00 pm BMT