กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สิงหาคม 15, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 15, 2024 @ 5:00 pm BMT