กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กุมภาพันธ์ 13, 2026 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 13, 2027 @ 5:00 pm BMT