กิจกรรม “ตักบาตรวัยใส ใฝ่ธรรมะ”

กรกฎาคม 8, 2023 @ 8:00 am - กรกฎาคม 8, 2024 @ 5:00 pm BMT