ขอแสดงความยินดีกับ นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ ม.5/9 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาเทควันโด

มิถุนายน 15, 2023 @ 8:00 am - มิถุนายน 15, 2024 @ 5:00 pm BMT