ขอแสดงความยินดี เด็กชายตะวัน จันทร ผู้สอบผ่านตัวจริงโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน YFU 2023-2024

กรกฎาคม 19, 2023 @ 8:00 am - กรกฎาคม 19, 2024 @ 5:00 pm BMT