คณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเทพศิรินทร์

ตุลาคม 4, 2024 @ 8:00 am - ตุลาคม 4, 2025 @ 5:00 pm BMT