คุณชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ ประกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2565

พฤษภาคม 11, 2023 @ 8:00 am - พฤษภาคม 11, 2024 @ 5:00 pm BMT