ตารางเวลาเรียนช่วงการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “เทพพิมานเกมส์” ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 12, 2024 @ 8:00 am - ธันวาคม 12, 2025 @ 5:00 pm BMT