ต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

มิถุนายน 23, 2024 @ 8:00 am - มิถุนายน 23, 2025 @ 5:00 pm BMT