ทดสอบร่างกายผู้สมัครสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มิถุนายน 12, 2024 @ 8:00 am - มิถุนายน 12, 2025 @ 5:00 pm BMT