นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตุลาคม 21, 2023 @ 8:00 am - ตุลาคม 21, 2024 @ 5:00 pm BMT