นางสาวกรชกร สิมมา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ แผนการจัดการเรียนรู้ ประเภท STEM ม.ต้น

กันยายน 1, 2024 @ 8:00 am - กันยายน 1, 2025 @ 5:00 pm BMT