นางอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร รับโล่เชิญชูเกียรติ “ครูในดวงใจ” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สิงหาคม 31, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 31, 2025 @ 5:00 pm BMT