นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 78 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

สิงหาคม 4, 2023 @ 8:00 am - สิงหาคม 4, 2024 @ 5:00 pm BMT