นิเทศฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทวิศึกษา)

กรกฎาคม 19, 2024 @ 8:00 am - กรกฎาคม 19, 2025 @ 5:00 pm BMT