ประกาศโรงเรียน เรื่องยกเลิกให้ข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์

มกราคม 28, 2026 @ 8:00 am - มกราคม 28, 2027 @ 5:00 pm BMT