ประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มกราคม 18, 2026 @ 8:00 am - มกราคม 18, 2027 @ 5:00 pm BMT