ประชุมแก้ไขปัญหาและป้องกันสถานการณ์รุนแรงของปัญหาการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสังกัด สพม.กท 2

มกราคม 12, 2026 @ 8:00 am - มกราคม 12, 2027 @ 5:00 pm BMT