พิธิปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กุมภาพันธ์ 23, 2026 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 23, 2027 @ 5:00 pm BMT