พิธีถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565

กรกฎาคม 28, 2023 @ 8:00 am - กรกฎาคม 28, 2024 @ 5:00 pm BMT