พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนของ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พฤศจิกายน 3, 2023 @ 8:00 am - พฤศจิกายน 3, 2024 @ 4:30 pm BMT