พิธีรับมอบทุนการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม กองทัพอากาศ ประจำปี 2566

สิงหาคม 15, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 15, 2025 @ 5:00 pm BMT