พิธีเปิด RS.B. Clinic รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ห้องพยาบาลใหม่ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและถูกสุขอนามัย

พฤษภาคม 24, 2023 @ 8:00 am - พฤษภาคม 24, 2024 @ 5:00 pm BMT