ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

มีนาคม 1, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 1, 2027 @ 5:00 pm BMT