รายงานตัวเลื่อนชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3

มิถุนายน 6, 2024 @ 8:00 am - มิถุนายน 6, 2025 @ 5:00 pm BMT