วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ธันวาคม 2, 2024 @ 8:00 am - ธันวาคม 2, 2025 @ 5:00 pm BMT