สรุปการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

มีนาคม 13, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 13, 2027 @ 5:00 pm BMT