สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

มีนาคม 24, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 24, 2027 @ 5:00 pm BMT