สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

มีนาคม 23, 2026 @ 8:00 am - มีนาคม 23, 2027 @ 5:00 pm BMT