หนังสือแจ้ง เรื่องการสอบธรรมศึกษาและการหยุดเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้สมัครสอบ วันพฤหัสบดีที่7 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 6, 2024 @ 8:00 am - ธันวาคม 6, 2025 @ 5:00 pm BMT