แสดงความยินดี น.ส.กรชกร สิมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท STEM ม.ต้น การประกวดคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

สิงหาคม 21, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 21, 2025 @ 5:00 pm BMT