โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพหุปัญญาด้านกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ Soft Power ครั้งที่ 1

สิงหาคม 24, 2024 @ 8:00 am - สิงหาคม 24, 2025 @ 5:00 pm BMT