สถานที่สอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

กันยายน 8, 2024 @ 8:00 am - กันยายน 8, 2025 @ 5:00 pm BMT