กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก