ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดโรงอาหาร