พิกุลหอมกรุ่นแสนไกลต้อนรับจากใจ ชาว รส.บ.” ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน สู่รั้วเขียว-เหลือง

💚”พิกุลหอมกรุ่นแสนไกลต้อนรับจากใจ ชาว รส.บ.”

💛ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน สู่รั้วเขียว-เหลือง

✨กลุ่มสาระฯภาษาไทย

-ครูกฤษณา ครุฑธกะ

-ครูพรรณี สีม่วง

✨กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

-ครูวณัฐนันท์ พิมพ์แต้ม

-ครูไพลิน ขำชัย

-ครูสุภาภรณ์ ปานเพชร

✨กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

-ครูสันติ ร่วมคิด

✨กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

-ครูกาญจนา อุดร

-ครูอังศุธร อึ้งตระกูล