พิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนนักเรียนและการประชุมสภาผู้แทนนักเรียน ครั้งที่ 1/2567

พิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนนักเรียนและการประชุมสภาผู้แทนนักเรียน ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 ระหว่างเวลา 15.40 – 16.10 น. ณ หอประชุมเทวาสถิต