ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เข้ามาฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2 เพื่อกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

งานอนามัยโรงเรียน ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เข้ามาฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2 เพื่อกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุมเทวาสถิต