คลังภาพ รส.บ.

คลังภาพรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งเป็นการดำเนินงานของทางราชการ

รับผิดชอบโดย…งานโสตทัศนศึกษา และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา 

การเผยแพร่ภาพต่างๆ มิได้มีเหตุจงใจในการสร้างความเสียหาย หรือ มีเจตจำนงในการหาผลประโยชน์ หากผู้ใดนำไปกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้พิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง และบทลงโทษทางอาญาและทางการปกครอง โดยกำหนดให้มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กิจกรรมต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน สู่รั้วเขียว-เหลือง

คลังภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

คลังภาพกิจกรรม

พิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนนักเรียนและการประชุมสภาผู้แทนนักเรียน ครั้งที่ 1/2567

คลังภาพกิจกรรม