กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ “กวีภาษาล้ำค่า เสน่หาล้านไทย“
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗